Hva venter deg?

Reiseforfattere gjør undersøkelser og skriver innhold om reisemål i hele verden, på sitt eget morsmål – på tysk (DE/AT/CH), engelsk (AE/BE), fransk, spansk, italiensk, norsk, dansk, svensknederlandsk, polsk, og portugisisk (PT/BR).

Tildeling av kontrakter skjer etter språkkulturell bakgrunn, tema-preferanser og angitt reiseerfaring. Du får et fast honorar for hvert tekstoppdrag og riktig gode tekster belønner vi med en ekstra bonus, og produktive forfattere får en ekstra bonus ved slutten av måneden.

Tilbake til jobb-listen

* Vi søker engasjerte kvinner og menn, men gi for enkelthets skyld bare en yrkesbeskrivelse.